Bestyrelsen (kontakt)

Formand og Eventmaster

Thomas Sørensen

Tip til mail link

Hvis det ikke virker at klikke på send email, kan man højreklikke  og kopiere mail-adressen og sætte den ind i sit eget mail-program

Næstformand og Webmaster

Bo H. Jørgensen

Kasserer

Lisbeth Jensen

Bestyrelsesmedlem samt postkasse- og nøglebriksadministrator

Helle Flysta

Bestyrelsesmedlem og sekretær

Morten Granberg

Suppleant

Ann Skovgaard

Suppleant

Maria Harpsøe

Revisor

Peter Christensen

Revisor

Henning Hansson

Revisorsuppleant

Morten Ørsted