Egebjerg SportsklubEgebjerg Sportsklub


Indmeldelse

Klik på dette link for at udfylde en indmeldelsesblanket


Klubbens formål

Foreningens formål er at samle sportsinteresserede i motionsøjemed og at skabe de bedst mulige vilkår for kollektiv idrætsudøvelse.

Foreningen er upolitisk. Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer.


Aktiviterer

Klubbens aktiviter involvere basketball, fodbold og badminton med største aktivitet i sidstnævnte sportsgren. 

To gange om året afholdes et socialt arrangement, henholdsvis en julefest samt en sæsonafslutningsfest.

Har du ideer eller forslag til andre klubaktiviteter så er du meget velkommen til at kontakte bestyrrelsen.


Kontigent

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen for et år af gangen.


   - Aktivt medlemlemskab, 250 kr/år

   - Passivt medlemsskab, 75 kr/år

   - Unge (under 18 år pr. 1.9), 125 kr/år

   - Badminton, ekstra bane, 75 kr/år


Kontingntet skal være indbetalt senest 1. september.


Kontingentet indbetales til...

   - Arbejdernes Landsbank

   - Reg.: 5339

   - Kontonummer: 0324571

   - MoilePay: 78306 (noter navn)


Vil du være medlem, eller blot høre lidt mere om os, så send en mail til post@egebjergsportsklub.dk


Klubbens historie

Klubbens historien tog sin spæde begyndelse i 1970 hvor Ballerup Kommune tildelte en gruppe fodboldglade medborgere et mindre jordlod til brug for sportslig udfoldelse. Fodboldbanen var initialt både knoldet og skrånende men blev hurtigt planet og grusbelagt.


Senere samme år synes også en spirende lokalinteresse for tennis at kunne spores. Interessen tog til i styrke, da man fornemmede at Ballerup Kommune ville stille arealer til rådighed for en eller flere tennisbaner. Da etablering af et eventuelt kommende tennisanlæg imidlertid skulle financieres af borgene selv, skønnede man, at mindst 40 personer skulle involveres i projektet hvis dette skulle kunne gennemføres.


Torsdag d. 19. september 1970 blev der så afholdt stiftende generalforsamling i Egebjerg Tennis Club. Ikke mindre end 44 sportsengagerede egebjergborgere var mødt op for at 'skrive historie'. Udover tennis favnede den nyetablerede klub også aktiviteterne fodbold, motion, etablering og vedligeholdelse af legeplads samt afvikling af fester. Med den pallette af aktiviteter som tennisklubben kunne mønstre, besluttede man i 1975 at ændre klubbens navn til Egebjerg Sportsklub.


Vil du fordybe dig yderligt i klubbens historie så klik her for at se udvalgte dokumenter fra en svunden tid.

Egebjerg sportsklub

CVR: 29735697

post@egebjergsportsklub.dk       

Arbejdernes Landsbank

MobilePay: 78306

Konto: 5339-0324571