Egebjerg SportsklubKlubbens historieIndledning

Klubbens historien tog sin spæde begyndelse i 1970 hvor Ballerup Kommune tildelte en gruppe fodboldglade medborgere et mindre jordlod til brug for sportslig udfoldelse. Fodboldbanen var initialt både knoldet og skrånende men blev hurtigt planet og grusbelagt.


Senere samme år synes også en spirende lokalinteresse for tennis at kunne spores. Interessen tog til i styrke, da man fornemmede at Ballerup Kommune ville stille arealer til rådighed for en eller flere tennisbaner. Da etablering af et eventuelt kommende tennisanlæg imidlertid skulle financieres af borgene selv, skønnede man, at mindst 40 personer skulle involveres i projektet for at dette kunne lad sig gennemføre.


Torsdag d. 19. september 1970 blev der så afholdt stiftende generalforsamling i Egebjerg Tennis Club. Ikke mindre end 44 sportsengagerede egebjergborgere var mødt op for at 'skrive historie'. Udover tennis favnede den nyetablerede klub også aktiviteterne fodbold, motion, etablering og vedligeholdelse af legeplads samt afvikling af fester. Med den pallette af aktiviteter som tennisklubben kunne mønstre, besluttede man i 1975 at ændre klubbens navn til Egebjerg Sportsklub.


Formænd gennem tiden

 • 1970 til 1976 - Jon Kristiansen
 • 1976 til 1986 - Hans Balslev
 • 1986 til 1998 - Erik Møller
 • 1988 til 2001 - Erik Hansen
 • 2001 til 2011 - Frank Aabaad
 • 2011 til 2018 - Erik Neergaard
 • 2018 til 20xx - Thomas Sørensen


Historiske dokumenter

 1. 1970 - Egebjergbladet nr. 8. Annoncer for fodbold og tennis samt opfordring til løbetur i skoven - klik her
 2. 1970 - Egebjergbladet nr. 9. Der arbejdes ihærdigt på at få etableret en tennisklub - klik her
 3. 1970 - Egebjergbladet nr. 10. Reminder om tennis - klik her
 4. 1970 - Egebjergbladet nr. 11. Der indkaldes til stiftende generalforsamling - klik her
 5. 1970 - Egebjergbladet nr. 12. Egebjerg Tennis Club er nu en realitet - klik her
 6. 1975 - Egebjerg Tennis Club ændre navn til Egebjerg Sportsklub - klik her
 7. 1975 - Klubbens love, §1 til §7 - klik her
 8. 1975 - Klubbens love, §8 til  §11 - klik her
 9. 1975 - De første haltimer i Egebjerghallen med plads til såvel badminton som fodbold og tennis - klik her
 10. 1976 - Klubbens første årsregnskab  - klik her
 11. 1977 - Ændring af lovene - klik her
 12. 1980 - Klubbens logo, tegnet af Henrik Østergaard Madsen, optræder for første gang - klik her
 13. 1980 - Egebjergbladet nr. 8. Der annonceres for Egebjerg Sportsklubs 10 års jubilæumsfest - klik her
 14. 1982 - Sang anvendt ved afslutningsfest - klik her
 15. 1984 - Ændring af vedtægterne som præsiserer at klubben kun huser medlemmer bosiddende i Egebjerg - klik her
 16. 1984 - Klubben nævnes i ukendt nummer af Egebjergbladet - klik her
 17. 1984 - Tilmeldingsskema til tennis, bordtennis, fodbold, leg og samvær - klik her
 18. 1985 - Tilmeldingsskema til tennis, bordtennis, fodbold - klik her
 19. 1985 - 15 års jubilæumsfest - klik her
 20. 1987 - Internat på Herlufsholm - klik her
 21. 1990 - Regnskab 1990 - klik her
 22. 1990 - Aktiver og egenkapital 1990 - klik her
 23. 1994 - Nye vedtægter, side 1 - klik her
 24. 1994 - Nye vedtægter, side 2 - klik her
 25. 1994 - Nye vedtægter, side 3 - klik her
 26. 1996 - Indkaldelse til generalforsamling (vi mister haltimer på hverdage) - klik her
 27. 1997 - Nye vedtægter, side 1 - klik her
 28. 1997 - Nye vedtægter, side 2 - klik her
 29. 1997 - Nye vedtægter, side 3 - klik herEgebjerg sportsklub

CVR: 29735697

post@egebjergsportsklub.dk       

Arbejdernes Landsbank

MobilePay: 78306

Konto: 5339-0324571