Egebjerg SportsklubInformationIndmeldelse

Klik på dette link for at udfylde en indmeldelsesblanket


Låsebrik

Låsebrikkerne til Egebjerghallen er kodet således at indehaveren kan identificeres. Klubben står til ansvar over for kommunen for hver enkelt brik.Hvis du ligger inde med en låsebrik som du aktuelt ikke har brug for, bedes du snarest aflevere denne til et medlem af bestyrelsen. Låsebrikken giver adgang til hallen i tidsrummet 07.00 til 24.00.


Brug af låsebriksystemet

Låsebrikken føres forbi kortlæseren en eller flere gange.

Når brikken føres forbi briklæseren 1 gang vil døren blive låst op og efterfølgende forbliver ulåst i ca. 10 sekunder.

Når brikken føres forbi briklæseren 2 gange vil døren være ulåst i 3 timer.

Når brikken føres forbi briklæseren 3 gange låses døren.

Hvis låsebrikken, mod forventning, ikke virker, så kontakt halvagten på telefon 4477-3434


Bestilling af låsebrik

Bestilling af låsebrik kan ske ved henvendelse på følgende netadresse: post@egebjergsportsklub.dk


Bortkomst af låsebrik

I fald du har mistet din låseebrik, skal dette indberettes til sportsklubben (post@egebjergsportsklub.dk) hurtigst muligt.

Ny låsebrik koster 100 kroner (leveringstiden er ca. 2 uger).


Ingangsdørene til hallen

Indgangsdørene til hallen må ikke blokeres ved 'at sætte noget i klemme' i dørene. Hvis kommunen konstaterer, at dette ikke overholdes, vil klubben ved gentagende forseelser, få frataget et ikke nærmere defineret antal haltimer.


Brug af banetimer

Ballerup Kommune fører tilsyn med udnyttelsen af de tildelte haltimer. I fald klubben ikke udnytter de tildelte haltimer risikerer klubben at få tildelt færre haltimer den efterfølgende sæson. Det er derfor vigtigt, at de tildelte baner benyttes. Hvis du er forhindret i at spille, er det således vigtigt at du forsøger at skaffe en afløser. Her på hjemmesiden finder du en liste over medlemmer, der kan kontaktes, hvis du søger en afløser.


Ordensregler for brug af Egebjerghallen

Det er vigtigt at hallen forlades i ordentlig stand samt at der rydes op. Hvis hallen efterlades i uacceptabel dårlig stand (afgøres af vagten) vil klubben komme til at betale for ekstraordinær rengøring. Kasserede bolde skal fjernes og de sidste spillere på en bane skal tage net og stænger ned og anbringe dem i hallens udstyrsvogn. Hvis der ikke er rydet op i hallen når de første af klubbens spillere ankommer, så skal dette meddeles halvagten på telefon 4477-3434


Baneudlejning

Klubbens baner må ikke udlejes til trediemand. 


Køb af ketcher og bolde

Fjerbolde og ketchere sælges til favorable priser.

Fjerbolde: Administreres af Flemming Peters. Fjerbolde kan købes ved personligt fremmøde i Egebjerghallen.

Ketcher: Administreres af Thomas Sørensen. Send en mail til formanden@egebjergsportsklub.dk


Brugerstatistik for klubbens hjemmeside

Klubbens hjemmeside blev etableret i februar 2005. I 2005 havde hjemmesiden dagligt et besøg af 6 brugere. Gennem årene har trafikken på hjemmesiden været stødt stigende. I dag har hjemmesiden et dagligt besøgstal på omkring 30. Ialt har hjemmesiden været besøgt 62.000 gange. Egebjerg sportsklub

CVR: 29735697

post@egebjergsportsklub.dk       

Arbejdernes Landsbank

MobilePay: 78306

Konto: 5339-0324571