Egebjerg SportsklubOrdinær generalforsamling

Indkaldelse 2020


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egebjerg Sportsklub

Lørdag den 14. marts 2020 kl. 13.00 i Fælleshuset, Agernhaven 8


Bemærk

Efter generalforsamlingen, ca. kl. 13.30, vil der blive serveret smørrebrød på klubbens regning.

Tilmelding senest 6. marts 2020. Tilmelding: Klik på dette link

 

Dagsorden (i henhold til foreningens love)

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab (Det reviderede regnskab kan ses på www.egebjergsportsklub.dk, så snart det foreligger)

4. Fastsættelse af kontingent og budget (Bestyrelsen foreslår uændret kontingent)

5. Indkomne forslag

6. Valg efter lovene (§6 og 7)

7. Information om mulighed for at benytte faciliteter i platformen 'Holdsport'

8. Eventuelt


Forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest

8 dage før generalforsamlingen, dvs. fredag den 8. marts 2020. Forslag kan afleveres til et af bestyrelsesmedlemmerne eller sendes til formanden. Modtagne forslag vil snarest efter modtagelsen blive lagt på www.egebjergsportsklub.dk


Valg

I lige år er følgende på valg: Formanden Thomas Søren er på valg og ønsker genvalg. Bestyrelsesmedlem Bo Jørgensen er på valg og ønsker genvalg. Bestyrelsesmedlem Gitte Ravn er på valg og ønsker genvalg. Bestyrelsessuppleanter Ann Skovgaard ønsker genvalg.  Herudover vælges hvert år to revisorer (Peter Christensen og Henning Hansson) Begge ønsker genvalg og ligeledes ønsker revisorsuppleant (Jørgen Jacobsen) genvalg.


Referat

Referatet fra generalforsamlingen i 2019 kan ses på www.egebjergsportsklub.dk


Vel mødt...


Venlig hilsen

Bestyrelsen


Egebjerg sportsklub

CVR: 29735697

post@egebjergsportsklub.dk       

Arbejdernes Landsbank

MobilePay: 78306

Konto: 5339-0324571