Egebjerg Sportsklub


Referat fra generalforsamling 2019

Egebjerg Sportsklub - 23.03.2019Dirigent

Erik Christensen.


Formandens beretning:

Egebjerg Sportsklub har haft endnu en god sæson. Klubben har gennem de seneste år udviklet sig til at være en badmintonklub for motionister. Vi er på hjemmesiden annonceret som en sportsklub, men man må konstatere at der er Badminton som den er den eneste aktivitet.


Vores medlemstal ligger rimeligt stabilt og på nuværende tidspunkt er vi 95 medlemmer.


Medlemsantallet bestemmer, hvor mange haltimer vi får tildelt. Ved halfordelingsmødet den 20. februar var der beregnet 10 haltimer til vores klub, så vi har desværre mistet den ene haltime vi fik ekstra sidste år.


Det er timerne fra 16:00-23:00, der bliver fordelt, idet Egebjerskolen har fortrinsret til hallen indtil kl. 16:00.

Klubber med ungdomsspillere har ligeledes fortrinsret til hallen fra 16:00-20:00, og først herefter kan en klub som vores komme til.


Bo og undertegnede deltog i halfordelingsmødet, og det lykkedes os at beholde vores time fra 18:00-19:00 om tirsdagen, men desværre måtte vi give afkald på vores fredagstid 19:00-20:00, men der er en mulighed for at vi kan ”sætte” os på disse tider manuelt, hvis der ikke er booket nogle tider denne dag.

Da der generelt ikke var den stor interesse for denne tid, håber vi på denne måde at beholde fredagstiden.


Vores haltimer i den nye sæson (2019-2020) er fordelt, som følger: mandag 20:00-22:00, tirsdag 18:00-19:00, tirsdag 21:00-22:00, onsdag 21:00-22:00, torsdag 21:00-22:00, lørdag 8:00-12:00. Udover disse officielle 10 timer har vi lavet en aftale med BHIC om at låne bane 4 og 5 om tirsdagen fra 20:00-21:00.


Der er intet der er helt 100% sikkert med hensyn til haltiderne, før den endelige banefordeling bliver offentliggjort fra kommunen, engang i juni måned.


 

To gange om året, skulle der blive, afholdt brugerrådsmøde i Egebjerghallens klublokale. Det er dog ikke altid at dette bliver overholdt fra Kommunens side. Det er kommunen, der indbyder alle brugere af hallen. Der diskuteres mange sager, såsom rengøring, vedligehold, nyanskaffelser. Et synligt bevis på vedligehold og nyanskaffelser er det nye køkken i klublokalet. Der skulle vist også være planer om at renovere selve klublokalet, så det bliver mere indbydende. Vi har jo allerede brugt klublokalet et par gange til vores julefrokost samt afslutning på vores klubmesterskab.


Der er nu endelig lykkedes at få en dato for sådan et møde som vil blive afholdt den 26-03-2019, hvor undertegnede deltager og håber på at der er nogle penge at gøre godt med så vi kan få et mere indbydende klublokale til vores arrangementer.


Hvis man har forslag til noget der skal tages op på brugerrådsmødet, kan man sende mig en mail eller lige nævne det for mig inden den 26-03-2019.


Den 14. april skulle årets klubmesterskal afholdes og efter mange spændende kampe, kunne årets klubmestre kåres i de forskellige kategorier og som noget nyt var der pokaler til vinderne. Disse pokaler er tænkt som vandrepokaler og dem som har pokalerne, afleverer den inden det nye klubmesterskab og modtager ved afleveringen en flaske rød eller hvidvin.


Der har et stykke tid været efterspørgsel på en træner og dette har bestyrelsen imødekommet. Træningen foregår om lørdagen fra kl.1030 til 1200 på udvalgte lørdage (Tjek vores hjemmeside for datoer for træning). Alle kan deltage og man møder bare op.

 


Egebjerg Sportsklub har en sund økonomi. På trods af et kontingent på kun 250 kr. for hele sæsonen, har klubben et pænt overskud. Udgiftssiden bliver reguleret efter hvor mange penge der er i kassen, og det er klubbens politik, at overskuddet skal komme medlemmerne til gode gennem tilskud til vores arrangementer. Som det er de fleste bekendt, kan Egebjerg Sportsklub om to år fejre 50-års jubilæum. Det skal nok markeres på behørig vis.


 

Det er som noget nyt blevet muligt at betale bolde og kontingent på Mobilepay hvilket gør indbetalinger til klubben meget lettere. Man skal lige huske, at når man betaler med Mobilepay, så skal man huske at skrive sit navn i tekstfeltet, så vi kan se hvor betalingen kommer fra.


 

Som det fremgår af dagsordenen, træder en af veteranerne ud af bestyrelsen og en yngre er parat til at træde til.


Til sidst vil jeg godt takke mine kolleger i bestyrelsen for et godt stykke arbejde.


Bemærkninger til beretningen

       Ønske om aldersopdeling ved klubmesterskab +/- 70 år (kan næppe efterkommes).

       Ønske om tidlig udmelding for ”jubilæumsdato” (kan godt efterkommes).

       Kampen om haltider er historisk.


Fremlæggelse af regnskab

       Endnu et år med overskud.

       Ingen kommentarer til hverken regnskab eller budget.

Kontingentet forbliver uændret.


Indkomne forslag

       

       I indkaldelsen har bestyrelsen foreslået ændringer i §6 og § 9.

       Begge forslag vedtages – bestyrelsen konstituerer sig selv og ”og” i §9 fjernes.


Valg

      Inge Vilsøe træder ud, Helle Flysta træder ind.

      Lisbeth fortsætter.

      Suppleanter til bestyrelsen Ann og Morten

      Revisorer og revisorsuppleant fortsætter.


Eventuelt

Kan vi ikke blot hedde Egebjerg Badmintonklub?


Referent

Susanne (29.03.2019)                       

   


Egebjerg sportsklub

CVR: 29735697

post@egebjergsportsklub.dk       

Arbejdernes Landsbank

MobilePay: 78306

Konto: 5339-0324571