Egebjerg SportsklubGeneralforsamling

Indkaldelse 2019


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egebjerg Sportsklub

Lørdag den 23. marts 2019 kl. 12.00 i Fælleshuset, Agernhaven 8


Bemærk

Efter generalforsamlingen ca. kl. 13.00, vil der blive serveret festmiddag.

Pris for aktivt medlem 100 kr. Pris for passivt medlem og gæster 150 kr. Drikkevarer kan købes til rimelige priser i baren.

Tilmelding senest 15. marts 2019.


Dagsorden (i henhold til foreningens love)


1. Valg af dirigent


2. Bestyrelsens beretning


3. Fremlæggelse af regnskab

Det reviderede regnskab kan ses på www.egebjergsportsklub.dk, så snart det foreligger


4. Fastsættelse af kontingent og budget

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent


5. Indkomne forslag

Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer, gå ind på vores hjemmeside under love og se de nuværende vedtægter og hvilke vedtægtsændringer, der foreslås http://egebjergsportsklub.dk/love.html


6. Valg efter lovene (§6 og 7)


7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest

8 dage før generalforsamlingen, dvs. fredag den 15. marts 2019. Forslag kan afleveres til et af bestyrelsesmedlemmerne eller sendes til formanden. Modtagne forslag vil snarest efter modtagelsen blive lagt på www.egebjergsportsklub.dk


I lige år er følgende på valg: Bestyrelsesmedlem Inge Vilsøe ønsker ikke genvalg i stedet vil suppleant Helle Flysta gerne indtræde i bestyrelsen. Kasserer Lisbeth Jensen ønsker genvalg.  Herudover vælges hvert år to revisorer (Peter Christensen og Henning Hansson) Begge ønsker genvalg og ligeledes ønsker revisor-suppleant (Jørgen Jacobsen) genvalg. Forslag til ny suppleant Morten Granberg og suppleant Ann Skovgaard ønsker genvalg.


Referatet fra generalforsamlingen i 2018 kan ses på www.egebjergsportsklub.dk


Tilmelding skal ske på mail: speedy@pc.dk


Vel mødt...


Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Nuværende love

Forslag til lovkorrektion

 


Egebjerg sportsklub

CVR: 29735697

post@egebjergsportsklub.dk       

Arbejdernes Landsbank

MobilePay: 78306

Konto: 5339-0324571