Egebjerg SportsklubGeneralforsamling

Indkaldelse 2017Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egebjerg Sportsklub


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Egebjerg Sportsklub lørdag den 25. marts 2017 kl. 12.00 i Fælleshuset, Agernhaven 8


Bemærk...

Efter generalforsamlingen ca. kl. 13.00, vil der blive serveret festmiddag. Pris for aktivt medlem 100 kr. Pris for passivt medlem og gæster 150 kr. Drikkevarer kan købes til rimelige priser i baren. Tilmelding senest 10. marts 2017.


Dagsorden (i henhold til foreningens love):


1. Valg af dirigent


2. Bestyrelsens beretning


3. Fremlæggelse af regnskab

Det reviderede regnskab kan ses på www.egebjergsportsklub.dk, så snart det foreligger.


4. Fastsættelse af kontingent og budget

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (se satserne på hjemmesiden).


5. Indkomne forslag


6. Valg efter lovene (§6 og §7)


7. Eventuelt

     

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. fredag den 17. marts 2017. Forslag kan afleveres til et af bestyrelsesmedlemmerne eller sendes til formanden. Modtagne forslag vil snarest efter modtagelsen blive lagt på www.egebjergsportsklub.dk


I ulige år er følgende på valg: Næstformand (Inge Vilsøe), ønsker genvalg. Kasserer Lisbeth Jensen ønsker genvalg. Bestyrelsessuppleanter (Susanne Lund og Ann Skovgaard) begge ønsker genvalg. Herudover vælges hvert år to revisorer (Peter Christensen og Henning Hansson) Begge ønsker genvalg og en ny revisorsuppleant (Jørgen Jacobsen). Bestyrelsen opstiller nyt medlem til bestyrelsen Thomas Sørensen.


Referatet fra generalforsamlingen i 2016 kan ses på www.egebjergsportsklub.dk


Vel mødt...


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 
Egebjerg sportsklub

CVR: 29735697

post@egebjergsportsklub.dk       

Arbejdernes Landsbank

MobilePay: 78306

Konto: 5339-0324571