Egebjerg SportsklubGeneralforsamling

Indkaldelse 2016Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egebjerg Sportsklub


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Egebjerg Sportsklub  lørdag den 12. marts 2016 kl. 12:00

i Fælleshuset, Agernhaven 8.


Bemærk...

Efter generalforsamlingen (ca. kl. 13.00) vil der blive serveret festmiddag.

Pris pr. deltager er 100 kroner.

Drikkevarer kan købes til rimelige priser i baren.

Tilmelding senest 4. marts 2016.


Dagsorden (i henhold til foreningens love):


1. Valg af dirigent


2. Bestyrelsens beretning


3. Fremlæggelse af regnskab

Det reviderede regnskab kan ses på www.egebjergsportsklub.dk, så snart det foreligger.


4. Fastsættelse af kontingent og budget

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (se satserne på hjemmesiden).


5. Indkomne forslag

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til ændring af vedtægterne:

Paragraf 6, første linie ændres fra...


”bestyrelsen består af formand, næstformand, sekretær, kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer”


ændres til...


”bestyrelsen består af formand, næstformand, sekretær, kasserer samt minimum 1 bestyrelsesmedlem”.


Andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest

8 dage før generalforsamlingen, dvs. fredag den 4. marts 2016. Forslag kan afleveres til et af bestyrelsesmedlemmerne eller sendes til formanden. Modtagne forslag vil snarest efter modtagelsen blive lagt på www.egebjergsportsklub.dk


6. Valg efter lovene (§6 og §7)

I lige år er følgende på valg: Formand (Erik Neergaard), ønsker genvalg. Sekretær (Jan Engblom), ønsker genvalg. Bestyrelsesmedlem (Bo Haugaard Jørgensen), ønsker genvalg. Bestyrelsessuppleanter (Susanne Lund og Ann Skovgaard) begge ønsker genvalg. Herudover vælges hvert år to revisorer (Peter Christensen og Henning Hansson) samt en revisorsuppleant (Karin Thorsen), alle ønsker genvalg.


7. Eventuelt

Referatet fra generalforsamlingen i 2015 kan ses på www.egebjergsportsklub.dk


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 
Egebjerg sportsklub

CVR: 29735697

post@egebjergsportsklub.dk       

Arbejdernes Landsbank

MobilePay: 78306

Konto: 5339-0324571