Egebjerg SportsklubGeneralforsamling

Indkaldelse 2015Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Egebjerg Sportsklub


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Egebjerg Sportsklub torsdag den 26. februar 2015 kl. 19.30

i Fælleshuset, Agernhaven 8.


Dagsorden (i henhold til foreningens love):


1. Valg af dirigent


2. Bestyrelsens beretning


3. Fremlæggelse af regnskab

Det reviderede regnskab kan ses på www.egebjergsportsklub.dk, så snart det foreligger.


4. Fastsættelse af kontingent og budget

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (se satserne på hjemmesiden).


5. Indkomne forslag

Bestyrelsen fremsætter ingen forslag. Andre forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. onsdag den 18. februar 2015. Forslag kan afleveres til et af bestyrelsesmedlemmerne eller sendes til jessierafn.erikneergaard@gmail.com. Modtagne forslag vil snarest efter modtagelsen blive lagt på www.egebjergsportsklub.dk


6. Valg efter lovene (§6 og 7)

I ulige år er følgende på valg: Næstformand (Flemming Peters), kasserer (Lisbeth Jensen), bestyrelsesmedlem (Jan Engblom), bestyrelsessuppleanter (Susanne Lund og Ann Skovgaard).

Herudover vælges hvert år to revisorer (Peter Christensen og Henning Hansson) samt en revisorsuppleant (Karin Thorsen).


7. Eventuelt

Referatet fra generalforsamlingen i 2014 kan ses på www.egebjergsportsklub.dk

Efter generalforsamlingen vil der – som traditionen byder – blive budt på lidt mad og drikke.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen 
Egebjerg sportsklub

CVR: 29735697

post@egebjergsportsklub.dk       

Arbejdernes Landsbank

MobilePay: 78306

Konto: 5339-0324571