Egebjerg Sportsklub

Tid og sted

Bane 1

Bane 2

Bane 3

Bane 4

Bane 5

Mandag

Egebjerghallen

20:00-21:00

 Frederik Agerkvist  

Michael Agerkvist*

Kiri L. Hedegaard*

Mette Gabe*


Gert Larsen*

Erik Larsen


Erik Christensen*

Bo Larsen

Rene Larsen

Dorthe Andersen

Birgitte E. Jensen*

Mandag

Egebjerghallen

21:00-22:00

René Larsen*

Kim  Larsen

Benny Spaniel*

Kirsten Spaniel

Jørn Nielsen

Karen Nielsen

Peter Olesen*

Michael Kristensen


Niclas Dyvendal*

Rene Simonsen


Ture Pedersen

Jesper Quaade

Tirsdag

Egebjerghallen

18:00-19:00

Annie Gissing*

Helene Kelly

Amanda Skovgaard

Julie Ladegaard

Lone Aaslet

Tom Aaslet*

Tanja Bjerring*

Jacob Bjerring

Casper Sonne Rebecca Møller

Anette Jensen

Poul Jensen

Tirsdag

Egebjerghallen

20:00-21:00

Banen er ikke tilgængelig for

Egebjerg Sportsklub

Banen er ikke tilgængelig for

Egebjerg Sportsklub

Banen er ikke tilgængelig for

Egebjerg Sportsklub

Peter Christensen

John Kjær

Erik Neergaard

Flemming Peters*

Jessie Neergaard*

Inge Christensen

Lisbeth Jensen*

Helle Flysta*

Tirsdag

Egebjerghallen

21:00-22:00

Ledig bane

Heidi Allentoft

Stephanie Allentoft

Cecilie Allentoft

Jacob Egeris

Jan Verner Hansen

Søren Hansen*

Per Jensen

Mogens Eldrup

Ole Jahn

Per Sørensen*

Vagn Rasmussen

Henrik Sørensen

Tove Christensen

Morten Kristensen

Aase Wagner*

Thomas Sørensen*

Onsdag

Egebjerghallen

21:00-22:00

Henrik Østergaard

Lars-Eric Foldager

Svend Aage Eeg

Erik B. Christensen*


Amanda Skovgaard

Mikkel Kath


Morten Petersen*

Jimmy Lacour

Ledig bane

Ledig bane

Torsdag

Egebjerghallen

21:00-22:00

Ledig bane

Ledig bane

Ledig bane

Ledig bane

Ledig bane

Lørdag

Egebjerghallen

08:00-09:00

Bo H. Jørgensen

Ann Skovgaard*

Henning Hansson*

Gitte Ravn*

Birger Lund

Ingelise Rasmussen*

Steve Saarinen

Frank Aabåd

Ledig bane

Peter Christensen*

Jørgen Jacobsen

John Kjær*

Thomas Sørensen*

Ledig bane

Lørdag

Egebjerghallen

09:00-10:00

Mette Riise

Niels Riise

Ledig bane


Thomas Therkildsen

Kristian Alkjærsig*


Thomas Sørensen**

Vagn Rasmussen

Erik Neergaard

Fleming Peters*

Inge Vilsøe*

Lisbeth Jensen*

Jessie Neergaard*

Susanne Lund

Lørdag

Egebjerghallen

10:00-11:00

Michael Pedersen

Jacob Abildgaard

Jan Abildgaard

Lisbeth Abildgaard*

Ledig bane


Morten Petersen*

Jimmy Lacour

 

Ledig bane

Lars Jørgensen

Lili Jørgensen

Lørdag

Egebjerghallen

10:00-11:00

Lørdag

Egebjerghallen

11:00-12:00

Ledig bane

Ledig bane


Morten Kjærsgaard*

Jacob Kjærsgaard


Tage Schouboe*

Arne Schouboe

Silas Heede

Peter Heede

Lørdag

Egebjerghallen

11:00-12:00Indehavere af låsebrikker er markeret med *


Se tidligere sæsoners banefordeling...
Indmeldelse i Egebjerg Sportsklub

Link til indmeldelsesblanket
Banefordeling

Egebjerghallen, Sæson 2019-2020Egebjerg sportsklub

CVR: 29735697

post@egebjergsportsklub.dk       

Arbejdernes Landsbank

MobilePay: 78306

Konto: 5339-0324571