Egebjerg Sportsklub

Tid og sted

Bane 1

Bane 2

Bane 3

Bane 4

Bane 5

Mandag

Egebjerghallen

20:00-21:00


Peter Birkelund*

Ove Govertsen

Gert Larsen*

Erik Larsen

Erik Christensen*

Svend Aage Eeg

Bo Larsen

Rene Larsen

Dorthe Andersen*

Birgitte Elung-Jensen

Mandag

Egebjerghallen

21:00-22:00

René Larsen*

Kim  Larsen

 



Niclas Dyvendal*

Rene Simonsen

Amanda Skovgaard*

Carl Askehave

Tirsdag

Egebjerghallen

21:00-22:00

Erik Jørgensen

Jan Coln*

Henrik Østergaard

Lars-Eric Foldager

Tove Christensen

Morten Kristensen

Aase Wagner*

Thomas Sørensen

Ole Jahn

Per Sørensen

Vagn Rasmussen

Henrik Sørensen

Peter Christensen

John Kjær

Erik Neergaard

Flemming Peters*

Jessie Neergaard*

Kirsten A'Porta

Inge Christensen

Torsdag

Egebjerghallen

21:00-22:00

Viktor T. Nielsen

Carsten Thordrup*

Martin Thunø

Thomas Munk*

 

Anders Munk

Thomas Koldborg*




Fredag

Egebjerghallen

19:00-20:00

Julia Granberg*

Nicki Nielsen

Thomas Sørensen*

Ulla Appelgren

Kasper Appelgren

Sanne Christensen*

Alireza Christensen


Benny Spaniel*

Liberty Spaniel

Kirsten Spaniel

Peter Spaniel

Fredag

Egebjerghallen

20:00-21:00




Peter Olesen*

Michael Kristensen



Lørdag

Egebjerghallen

08:00-09:00

Bo H. Jørgensen

Ann Skovgaard*

Henning Hansson*

Gitte Ravn

Erik B. Christensen*

Birger Lund

Ingelise Rasmussen

Svend Aage Eeg

Charlotte Jacobsen*

Bo Jacobsen

Dung Dang Vo

Morten Granberg*

Peter Christensen*

Jørgen Jacobsen

John Kjær

Preben Tang


Lørdag

Egebjerghallen

09:00-10:00

Kiri L. Hedegaard

Morten L. Hedegaard


Henrik Jensen*

Jan Coln*

Svend Persson

Frank Pedersen

Jan Engblom*

Vagn Rasmussen

Erik Neergaard

Fleming Peters*

Inge Vilsøe*

Lisbeth Jensen*

Jessie Neergaard*

Susanne Lund

Lørdag

Egebjerghallen

10:00-11:00

Morten Petersen*

Jimmy Lacour

Henning Thomsen Linda Eriksen

Helle Flysta*

Mette Sørensen

Susanne Plum

Maja Plum


Lørdag

Egebjerghallen

11:00-12:00


Gunnar Feder

Michael Agerkvist*


Allan Wishoff*

Mads Wishoff


Tage Schouboe*

Arne Schouboe



Indehavere af låsebrikker er markeret med *


Mangler du en makker: klik her


Se tidligere sæsoners banefordeling...




  Banefordeling

   Egebjerghallen - Sæson 2016-2017                                  Banefordeling - Sæson 2017-2018


 




Egebjerg sportsklub

CVR: 29735697

post@egebjergsportsklub.dk       

Arbejdernes Landsbank

MobilePay: 78306

Konto: 5339-0324571